تابلو برق راه‌اندازی درایو، اینورتور

تابلوی کنترل درایو فرکانس متغیر (یا تابلوی VFD یا تابلوی کنترل الکتریکی AC درایو) که تشکیل شده از VFD داخل تابلو با کنترل خارجی، تجهیزات محافظ، نمایشگر و سایر وسایل الکتریکی، یک سیستم مبدل فرکانس برای کنترل موتور سه فاز AC (از جمله فن و پمپ ها) در سرعت متغیر برای صرفه جویی در انرژی است.