انواع تابلو برق بانک خازن

خانه/تابلو برق صنعتی/انواع تابلو برق بانک خازن

انواع تابلو برق بانک خازن و اهمیت آن در تابلو برق

تاثیر بانک خازنی در بهبود ضریب توان

انواع تابلو برق خازن ، یکی از راهکارهای موثر برای بهبود ضریب توان در شبکه های برق است. با استفاده از بانک خازنی، می توان توان راکتیو موجود در سیستم را جبران کرده و عملکرد تجهیزات را بهبود بخشید. این به معنای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در سیستم برق می باشد. بانک خازنی باعث می شود توان راکتیو در شبکه کاهش یابد و تراکم جریان در شبکه بهبود یابد. در نتیجه، از بانک خازنی استفاده کردن در تابلو برق می تواند سبب بهینه سازی و بهبود عملکرد شبکه برق گردد.

افزایش کارایی در صنایع با استفاده از بانک خازنی

در صنایع بزرگ و کوچک، مدیریت و بهره وری در استفاده از برق بسیار حائز اهمیت است. بانک خازنی یکی از ابزارهای موثری است که می تواند بهبود کارایی و عملکرد صنایع را به ارمغان بیاورد.

انواع تابلو برق خازن

انواع تابلو برق خازن

تابلو برق خازنی: جبران توان راکتیو

بانک خازنی، مجموعه‌ای از خازن‌های کنار یکدیگر است که برای اصلاح ضریب توان شبکه استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت برق در صنایع بزرگ و کوچک امروزی، مدیریت و استفاده بهینه از توان اهمیت بسیاری دارد. وجود توان راکتیو در سیستم باعث کاهش توان مؤثر موجود در شبکه و کاهش عملکرد تجهیزات می شود. استفاده از بانک خازنی در تابلو برق، این هزینه‌ها را جبران کرده و توان موجود در تجهیزات را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌هایی که باید خازن‌های بانک خازنی داشته باشند:

  • تحمل تبادل‌های متناوب و زیاد جریان و توان بین خودش و سلف را داشته باشد.
  • تحمل حرارت یا سردی هوا را داشته باشد.
  • تحمل ولتاژ شبکه برق را داشته باشد. (ممکن است شبکه فشار ضعیف با ولتاژ ۳۸۰ باشد)
  • تحمل جریان‌های اولیه زیاد که در هنگام اتصال به شبکه برق دریافت می‌کند را داشته باشد.