کار تجاری

خانه/کار تجاری

تابلو های توزیع بیمارستان سینا

1402/9/4 18:32:09

تابلو بانک خازن شهر فرش تابلو بانک خازنی وظیفه ورود توان راکتیو را به مدار دارد که سبب کاهش هزینه های برق شده و شبکه برق نیز فشار کمتری را متحمل می شود. این تابلوها که از جمل [...]

تابلو برق توزیع بیمارستان امیر اعلم

1402/9/4 16:59:03

تابلو برق توزیع بیمارستان امیر اعلم تابلو توزیع قدرت فشار ضعیف با نام های Distribution Panel،  تابلو برق توزیع نیز در بازار شناخته می شود. تابلو توزیع برق با وصل شدن به بخش ف [...]